6 ตุลาคม 2022

แก้ปัญหาลดภาระครู 9 แสนคน แบกหนี้สินอ่วม1.4 ล้านล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ปัญหาหนี้สินครู ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีครูกว่า 900,000 คนทั่วประเทศ

19 กันยายน 2565 โดยในภาพรวมได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูไปแล้วในหลายส่วน ประกอบด้วย 1.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 70 แห่ง ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงเฉลี่ย 0.3% ลูกหนี้ได้รับประโยชน์กว่า 400,000 ราย หนี้สินที่ลดลงกว่า 2,200 ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ

2.ปรับโครงสร้างหนี้ โดยการรวมหนี้มาไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หรือสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่า เพื่อให้ครูมียอดชําระต่อเดือนน้อยลง และเหลือเงินเดือนหลังชําระไม่ต่ำกว่า 30% 3.กำหนดให้สามารถหักเงินสวัสดิการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)ในกลุ่มแรก 70% ของเงินเดือนใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ ซึ่งปัจจุบันมี 360,000 ราย ที่ใช้ ช.พ.ค.เป็นหลักประกัน ส่งผลให้ครูไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อทำประกัน ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงกว่า 2,300 ล้านบาท

สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้ครูผ่านสถานีแก้หนี้ 588 แห่งทั่วประเทศนั้น มีครูลงทะเบียนแล้ว 40,000 กว่าคน หนี้รวมกว่า 58,000 ล้านบาท แก้ปัญหาไปแล้ว 11,090 คน ส่วนที่เหลือจะจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ “ปิดเทอม เรื่องหนี้ มีทางออก” นำร่องที่ จ.กำแพงเพชร เริ่ม 4 ต.ค.2565 นี้.